Bài viết

Blog chứng khoán: Tiền bắt đầu ngại giao dịch

. Vậy mà hôm nay giá thấp hơn nữa, bắt đáy lại…

Blog chứng khoán: Nghĩ đơn giản cho thanh thản

. Cứ cố “mót” những cơ hội quá mỏng mà rủi…

Blog chứng khoán: Tưng bừng vui

. Giá đảo tăng mạnh hôm nay giúp tâm lý tốt hơn,…

Blog chứng khoán: Test cung “miễn phí”

. Những thời điểm thị trường đỏ rực với gần…

Blog chứng khoán: Cắt giảm

. Hiện chỉ còn số ít blue-chips là tăng giảm vẫn…

Blog chứng khoán: Thôi “té”!

. Không nhất thiết phải cố tìm kiếm cơ hội mong…

Blog chứng khoán: Nhiều thứ khó lường

. Cần quan sát thêm ở các phiên có biến động mạnh…

Blog chứng khoán: Nửa đường đứt gánh

. Nếu như Trung Quốc thủng đáy tháng 8, giá dầu…

Blog chứng khoán: Thủng rồi!

. Với một thị trường không có bán khống thì kiếm…