Bài viết

JVC lại “đánh úp” cổ đông

. Đến ngày 9/1/2016 vừa rồi JVC mới công bố kết…