Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 11-15/1

. Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 1/2016. * Ngày 11/1/2016, Công ty Cổ phần Pacific Dinco (mã PDB-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1. * Ngày 11/1/2016, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã TRC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2015 với tỷ lệ 7,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 750 đồng)

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 1/2016.* Ngày 11/1/2016, Công ty Cổ phần Pacific Dinco (mã PDB-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).* Ngày 11/1/2016, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã TRC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2015 với tỷ lệ 7,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 750 đồng). * Ngày 11/1/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDN-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).* Ngày 13/1/2016, Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (mã DNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). * Ngày 14/1/2016, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã CNG-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). * Ngày 15/1/2016, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).* Ngày 15/1/2016, Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã SBT-HOSE) tạm ứng chia cổ tức (niên độ 01/07/2014 – 30/06/2015) bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
* Ngày 15/1/2016, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình (mã TIX-HOSE) trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).