Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 18-22/1

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 1/2016.* Ngày 18/1/2016, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).* Ngày 20/1/2016, Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (mã S4A-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).* Ngày 20/1/2016, Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).* Ngày 20/1/2016, Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã DSN-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 36%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.600 đồng).* Ngày 20/1/2016, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).* Ngày 20/1/2016,  Công ty Cổ phần Thủy điện – điện lực 3 (mã DRL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).* Ngày 21/1/2016, Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (mã QHD-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).* Ngày 22/1/2016, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (mã AGF-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt niên độ tài chính 2014-2015 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).* Ngày 22/1/2016, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã KSB-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).