Lợi nhuận quý 4 của PNJ giảm 80% so với cùng kỳ

. Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2015 của riêng công ty mẹ. Theo đó, trong năm 2015, doanh thu thuần đạt 2. 037 tỷ đồng – tăng 6,15% so với cùng kỳ, lũy kế cả năm 2015 PNJ đạt 7. 665 tỷ đồng – tăng 6,5% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 9,85 tỷ đồng, giảm mạnh 80% so với mức 51 tỷ đồng cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 160,4 tỷ đồng – giảm 37,5% so với năm 2014. Đáng chú ý là, chi phí tài chính riêng quý 4 của PNJ là 181 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chi phí này chỉ ở mức 25 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ -HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2015 của riêng công ty mẹ.Theo đó, trong năm 2015, doanh thu thuần đạt 2.037 tỷ đồng – tăng 6,15% so với cùng kỳ, lũy kế cả năm 2015 PNJ đạt 7.665 tỷ đồng – tăng 6,5% so với năm 2014.lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 9,85 tỷ đồng, giảm mạnh 80% so với mức 51 tỷ đồng cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 160,4 tỷ đồng – giảm 37,5% so với năm 2014.Đáng chú ý là, chi phí tài chính riêng quý 4 của PNJ là 181 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chi phí này chỉ ở mức 25 tỷ đồng. Năm 2015, chi phí tài chính của PNJ lên tới 431 tỷ đồng. PNJ cho biết, nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế quý 4/2015 giảm mạnh là do việc PNJ thực hiện trích lập dự phòng đầu tư cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Đông Á là trên 119,38 tỷ đồng. Tổng số đã trích lập là hơn 341 tỷ đồng.Tính đến ngày 31/12/2015, tổng tài sản PNJ đạt hơn 2.957 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 171,5 tỷ đồng.