SSI tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới sàn HOSE

. Công ty Chứng khoán Tp. HCM (HSC) đứng vị trí thứ 2 với 12,45%, VCSC với 9,91%, VNDS với 5,64%, MBS với 5,35%, SHS với 5%, ACBS với 4,28%. Đáng chú ý, Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) từ vị trí thứ 10 trong quý 3/2015 đã lên vị trí thứ 8 với thị phần 4,21; Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) nắm 4,11%, Chứng khoán FPT (FPTS) tụt xuống thứ 10 với 3,9% thị phần. Về thị phần môi giới trái phiếu, có 8 công ty chứng khoán tham gia giao dịch môi giới trong quý 4 với Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) dẫn đầu toàn thị trường với 52,96% thị phần

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) công bố thị phần giá trị giao dịch môi giới quý 4/2015 và lũy kế năm 2015.Theo đó, Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tiếp tục đứng đầu với 12,92% thị phần tại HOSE. Mới đây, HNX cũng công bố SSI cũng là công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần môi giới quý 4 tại HNX. Công ty Chứng khoán Tp.HCM (HSC) đứng vị trí thứ 2 với 12,45%, VCSC với 9,91%, VNDS với 5,64%, MBS với 5,35%, SHS với 5%, ACBS với 4,28%.Đáng chú ý, Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) từ vị trí thứ 10 trong quý 3/2015 đã lên vị trí thứ 8 với thị phần 4,21; Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) nắm 4,11%, Chứng khoán FPT (FPTS) tụt xuống thứ 10 với 3,9% thị phần.Về thị phần môi giới trái phiếu, có 8 công ty chứng khoán tham gia giao dịch môi giới trong quý 4 với Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) dẫn đầu toàn thị trường với 52,96% thị phần. Tính chung trong cả năm 2015, SSI là công ty chứng khoán dẫn đầu trên HOSE về cả môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và trái phiếu với thị phần lần lượt đạt 13,07% và 33,37%.