TNK Capital chính thức sáp nhập vào EY

. Giờ đây, với đội ngũ chuyên gia tư vấn am hiểu thị trường và văn hóa Việt Nam, tôi tin tưởng EY sẽ đáp ứng tốt và kịp thời hơn các yêu cầu về dịch vụ của khách hàng tại Việt Nam và khu vực Đông Dương”, ông Harsha Basnayake, Tổng giám đốc phụ trách Dịch vụ tư vấn giao dịch khu vực ASEAN của EY, nhận xét. Được thành lập vào năm 2007, TNK Capital Partners là một trong những công ty tư vấn có uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn M&A, tư vấn chiến lược, tái cấu trúc doanh nghiệp và tư vấn đầu tư

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam) vừa thông báo kể từ ngày 13/1, tất cả các chuyên gia của công ty TNK Capital Partners (TNK Capital) đã chính thức gia nhập EY.Theo đó, TS.Nguyễn Quốc Toàn và TS.Trần Vinh Dự, nguyên là các giám đốc của TNK Capital Partners chính thức trở thành thành viên Ban giám đốc (partners) của EY Vietnam, phụ trách Khối dịch vụ tư vấn giao dịch. Cùng với sự gia nhập của đội ngũ nhân sự từ TNK Capital, Khối dịch vụ tư vấn giao dịch của EY Vietnam sẽ có hơn 20 chuyên gia, tập trung vào các lĩnh vực: sáp nhập và mua bán doanh nghiệp (M&A); Thẩm định tài chính, thuế và thương mại; Chiến lược tài chính doanh nghiệp; Tái cấu trúc doanh nghiệp; Định giá và xây dựng mô hình kinh doanh; Tư vấn cơ sở hạ tầng; tư vấn hậu sáp nhập; và tư vấn thoái vốn đầu tư.Ông Trần Đình Cường, Tổng giám đốc EY Vietnam cho rằng, TNK Capital sẽ giúp nâng tầm dịch vụ tư vấn giao dịch của EY nhằm hỗ trợ khách hàng hoạch định, triển khai thành công chiến lược M&A và khai thác, sử dụng tốt hơn nguồn lực tài chính trong thị trường mới nổi tiềm năng ở Việt Nam.“Thương vụ sáp nhập này là một bước tiến quan trọng của EY trên con đường xây dựng vị thế của mình tại ASEAN. Thị trường Việt Nam đang trên đà tăng trưởng ấn tượng và chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy thêm nhiều thương vụ M&A cũng như các hoạt động tái cấu trúc tài chính trong tương lai gần. Giờ đây, với đội ngũ chuyên gia tư vấn am hiểu thị trường và văn hóa Việt Nam, tôi tin tưởng EY sẽ đáp ứng tốt và kịp thời hơn các yêu cầu về dịch vụ của khách hàng tại Việt Nam và khu vực Đông Dương”, ông Harsha Basnayake, Tổng giám đốc phụ trách Dịch vụ tư vấn giao dịch khu vực ASEAN của EY, nhận xét.Được thành lập vào năm 2007, TNK Capital Partners là một trong những công ty tư vấn có uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn M&A, tư vấn chiến lược, tái cấu trúc doanh nghiệp và tư vấn đầu tư.
Khách hàng của TNK Capital Partners bao gồm các công ty tư nhân hàng đầu Việt Nam và các tập đoàn lớn của nhà nước, đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ thông tin, viễn thông, internet, giáo dục, hàng tiêu dùng, bất động sản, xây dựng, cơ sở hạ tầng, năng lượng, và công nghiệp nặng.