Bài viết

Hateco Hoàng Mai cất nóc trước Tết Âm Lịch

. Hiện tại, Hateco đã xây dựng đến tầng 24/28 tầng,…