Vốn hóa trên HOSE tăng hơn 16,4% năm 2015

. Điều đáng lưu ý nhất là kể từ sau tháng 9/2015, thị trường có sự phân hóa rõ khi các cổ phiếu có mức vốn hóa nhỏ và trung bình tăng mạnh, đặc biệt là chỉ số VNMID với diễn biến tăng trưởng luôn vượt trội hơn so với các chỉ số khác trên thị trường

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố các số liệu thống kê thị trường.Cụ thể, tính tới thời điểm cuối năm 2015 , chỉ số VN Index tăng 6,35% và chỉ số VN30 có sự giảm nhẹ -0,69%. Điều đáng lưu ý nhất là kể từ sau tháng 9/2015, thị trường có sự phân hóa rõ khi các cổ phiếu có mức vốn hóa nhỏ và trung bình tăng mạnh, đặc biệt là chỉ số VNMID với diễn biến tăng trưởng luôn vượt trội hơn so với các chỉ số khác trên thị trường. Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12/2015 chỉ số VNMID chốt ở mức 739,87 đạt mức tăng 17,89% so với đầu năm.Cũng trong năm 2015, giá trị vốn hóa thị trường năm 2015 đạt 1.146.925 tỷ đồng, tăng khoảng 16,4% so với năm 2014. Hiện nay, trên HOSE có 347 mã chứng khoán, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 42,6 tỷ chứng khoán với tổng giá trị giao dịch trong năm 2015 đạt xấp xỉ 434 nghìn tỷ đồng, trong đó có 307 mã cổ phiếu với 42,48 tỷ cổ phiếu trị giá hơn 424,8 nghìn tỷ đồng, 1 chứng chỉ quỹ ETF, và 39 mã trái phiếu với khối lượng 86,3 triệu trái phiếu trị giá hơn 8,8 nghìn tỷ đồng.
Khối lượng và giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên lần lượt đạt khoảng 113,762 triệu chứng khoán, tương đương 1.965 tỷ đồng.Trong năm 2016, HOSE cho biết sẽ tập trung củng cố và phát triển thị trường thị trường hàng hóa cơ sở thông qua việc cải thiện quy mô, độ sâu và tính thanh khoản của thị trường với các kế hoạch thu hút nhiều doanh nghiệp niêm yết mới để gia tăng giá trị niêm yết, phát triển nhiều hàng hóa đa dạng như Covered warrant, sản phẩm ETF niêm yết, quỹ REIT và các chỉ số mới…Đồng thời, tăng cường minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán, chú trọng đẩy mạnh quản trị công ty – phát triển bền vững cho các doanh nghiệp niêm yết….